Chrystus czeka na Twoją odpowiedź! - Aktualności

Chrystus czeka na Twoją odpowiedź!

Czas wakacji to często czas decydowania przez młodych ludzi o przyszłości, także o wyborze drogi kapłańskiej, wyłącznej służby Chrystusowi w Jego Kościele. Jeżeli Chrystus Cię woła, nie lękaj się!

W 1987 r. w szczecińskiej katedrze Święty Jan Paweł II mówił do alumnów z całej Polski: „Korzystajcie z możliwości, jakie stwarza środowisko seminaryjne dla pogłębienia Waszej wiary i życia duchowego. Niech one formują Waszą osobowość, niech orien­tują Waszą dojrzałość duchową, intelektualną, apostolską. To wszystko pozwoli Wam z całym zaufaniem i wewnętrzną wolnością poświęcić się w sposób nieodwo­łalny służbie kapłańskiej w wymiarze całego życia. Tak bardzo dziś ludziom brak tej postawy wierności <<na zawsze>>. Musimy sami trwać wiernie przy darze, jaki dał nam Pan, by móc <<umacniać braci>>”.

Jeżeli słyszysz ten głos i chcesz skorzystać z tych mozliwości czekamy na Ciebie!

Zobacz co powinienś przygotować.