Formacja do kapłaństwa będzie trwała dłużej - Aktualności .

Formacja do kapłaństwa będzie trwała dłużej

 


Normy dokumentu "Droga formacji prezbiterów w Polsce"

(fot. W. Kłosowski)

Minął już rok od wprowadzenia w życie dokumentu "Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia". Zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej i normami przyjętymi przez Episkopat Polski przygotowanie do kapłaństwa obejmować będzie trzy istotne etapy, to znaczy: rok propedeutyczny, pięcioletni czas studiów filozoficzno-teologicznych oraz rok pastoralny. Przebieg poszczególnych etapów jest w dużej mierze warunkowany indywidualnym rozwojem i postępami kleryków. Niemniej ci spośród nich, którzy rozpoczną formację w kolejnych latach muszą liczyć się z faktem, że spędzą w seminarium więcej czasu niż ich poprzednicy. Ma to służyć głębszemu rozwojowi duchowemu oraz intelektualnemu alumnów, a ponadto lepszemu przygotowaniu do zadań czekających w dzisiejszym duszpasterstwie.