Informacje dla kandydatów do seminarium - Aktualności .

Informacje dla kandydatów do seminarium

 

Lista potrzebnych dokumentów

 

(Fot. Archiwum)

Kandydat do seminarium duchownego przedkłada rektorowi następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie skierowane do Księdza Arcybiskupa Metropolity

- życiorys

- kopię świadectwa dojrzałości

- opinię od księdza proboszcza, katechety a także – jeśli możliwe – listy polecające innych kapłanów

- świadectwo Chrztu i Bierzmowania

- świadectwo ślubu rodziców

- akt urodzenia z USC

- zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego

- kartę zdrowia

- 2 zdjęcia małego formatu