Misterium Męki Pańskiej - Aktualności .

Misterium Męki Pańskiej

 

 

 

 

Zapraszamy w sobotę 1 kwietnia na godzinę 18.00

Rozważanie Męki Pańskiej jest jedną z nieodłącznych praktyk duchowych okresu Wielkiego Postu. Zgodnie z utrwalonym zwyczajem alumni szczecińskiego seminarium przygotowują medytację pasyjną, która w tym roku będzie miała formę misterium słowno-muzycznego. Tekstom rozmyślań towarzyszyć będą efekty wizualne i śpiew chórów. Zapraszamy na wspólne rozważanie i modlitwę do kościoła seminaryjnego przy ulicy Pp. Pawła VI nr 3 w sobotę 1 kwietnia na godzinę 18.00.