Nowy rektor seminarium duchownego - Aktualności .

Nowy rektor seminarium duchownego

 

 

Kapłan blisko ludzi [...] bo tylko ze wspólnotą może się zbawić

Mianowany na rektora seminarium duchownego w Szczecinie ksiądz Zbigniew Woźniak jest kanonikiem kapituły katedralnej, magistrem muzykologii i doktorem sztuki w dziedzinie dyrygentury chóralnej. Urodził się 10 marca 1961 roku w Osobnicy na terenie dzisiejszej Diecezji Rzeszowskiej. W latach 1980-85 studiował teologię, następnie od 1981 muzykologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 roku rozpoczął studia w zakresie chórmistrzostwa w podyplomowym studium chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W czerwcu 2009 roku uzyskał stopień doktora sztuki na podstawie dotychczasowego dorobku artystycznego, przygotowanego i poprowadzonego koncertu oraz napisanej rozprawy teoretycznej pod tytułem „Analiza środków muzycznego wyrazu w Requiem Johna Ruttera”. Od 1991 jest wykładowcą muzyki oraz dyrygentem chóru alumnów w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W latach 2009-2015 był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Od roku 2015 do dziś jest adiunktem na Wydziale Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie. W maju 2003 założył i prowadzi nadal nauczycielski chór żeński Primo Vere¸ z którym koncertuje głównie w Szczecinie i regionie. W latach 2015-2022 obecny rektor był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Szczecinie.

 

U początku swej misji ksiądz rektor wyznaje:

Posłany przez Księdza Arcybiskupa do młodych ludzi kandydujących do stanu duchownego, czuję się wyróżniony, a zarazem zobowiązany. Pragnę zachować pierwotną gorliwość i młodzieńczy entuzjazm, jaki towarzyszył mi, gdy przed ponad 40 laty podjąłem decyzję o pójściu drogą powołania kapłańskiego, a zarazem chciałbym dzielić się z alumnami wieloletnim doświadczeniem, by łatwiej było im zaprzyjaźnić się z Chrystusem i stać się duchowymi przewodnikami dla ludzi naszych czasów. Najważniejszym zadaniem dla współczesnego kapłana jest być blisko ludzi, z którymi tworzy wspólnotę, bo tylko z tą wspólnotą może się zbawić.