Sesja egzaminacyjna - Aktualności .

Sesja egzaminacyjna

 

 

 

(fot. W. Kłosowski)

Alumni szczecińskiego seminarium wraz z innymi studentami Uniwersytetu Szczecińskiego przeżywają czas zaliczeń i egzaminów. Studia teologiczne trwają pięć lat. Podczas dwu pierwszych dominuje studium filozofii, później pierwszeństwo przejmują wykłady z teologii. Seminarzyści zapoznają się z szerokim spektrum wiedzy podczas zajęć realizowanych na Wydziale Teologicznym i dopełniają je tymi, które organizuje samo seminarium. Ten drugi zakres wynika bezpośrednio z wytycznych Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Pośród przykładowych dyscyplin, które trzeba poznać jest egzegeza czyli wiedza o Biblii; patrologia – wykład o starożytnych Świętych, których nazywa się Ojcami Kościoła; dogmatyka – nauczanie o niepodważalnych treściach wiary, a dalej: religiologia, katechetyka, psychologia, socjologia, dydaktyka, prawo kanoniczne i wiele innych. Pośród wykładów z filozofii pojawia się na przykład kosmologia, etyka, teoria poznania, filozofia nauki, logika. Obok lektoratu języka współczesnego trzeba poznać podstawy greki, łaciny i języka hebrajskiego. Niektóre przedmioty mają tajemniczo brzmiące nazwy, jak choćby „aretologia” – nauka o cnotach, czy „penitencja” – wykład o spowiednictwie.

Polecamy wszystkich kleryków modlitwie o szczęśliwe i uwieńczone najlepszymi stopniami zakończenie roku akademickiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do studiowania teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, co jest możliwe nie tylko dla kandydatów do kapłaństwa, ale również dla wszystkich chętnych. Jeśli ktoś z młodych ludzi kończących szkołę średnią odkrywa w sobie zamiłowanie do spraw Bożych i przeczuwa, że ma powołanie do kapłaństwa – zapraszamy do kontaktu i wstąpienia do wspólnoty alumnów seminarium duchownego.