Święcenia kapłańskie - Aktualności .

Święcenia kapłańskie

25 czerwca 2022 r. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Fot. W. Kłosowski. 

Neoprezbiterzy otrzymali również swoje pierwsze nominacje. Ks. Marek Kuligowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim a ks. Jakub Sierociński wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. 

Przeczytaj artykuł "Święcenia kapłańskie"
Zobacz inne galerie