Wakacje alumnów - Aktualności .

Wakacje alumnów

 

 

Omne trinum perfectum

(wszystko, co trójdzielne, jest doskonałe)

 
(Fot. W. Kłosowski)

Podobnie jak inni studenci po zaliczeniu egzaminów i zakończeniu sesji alumni seminarium duchownego mają wakacje. W ich wypadku ten czas zostaje podzielony na trzy części. Miesiąc poświęcają na rzecz działań diecezjalnych, tyle samo na prace w rodzinnej parafii, pozostały czas mają do własnej dyspozycji. W wakacje z klerykami można się zetknąć na rekolekcjach dla rodzin i chorych, a także na rekolekcjach oazowych. Uczestniczą ponadto w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Od  spotkania w Sanktuarium Jasnogórskim we wrześniu rozpocznie się także nowy rok formacyjny. Po powrocie z Częstochowy alumni na nowo zasiedlą budynek seminaryjny i zanim rozpocznie się rok akademicki przeżyją trzydniowe rekolekcje.