Zmarł ks. infułat A. Pasternakiewicz - Aktualności

Zmarł ks. infułat A. Pasternakiewicz

Ksiądz Infułat, kapłan dieceji płockiej, pełnił posługę ojca duchowengo w naszym seminarium w latach 2005-2008. Fot. Archiwum. 

Ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz
ur. 21 grudnia 1935 r. w Koryciskach, par. Kroczewo;
diakonat: 15 marca 1959 r. w Płocku;
prezbiterat: 14 czerwca 1959 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w par.  (1959-1975), administrator i
proboszcz par. Szelków (1975-1982); ojciec duchowny dekanatu
różańskiego (1981); proboszcz par. Wyszków (1982-1984); ekonom
diecezjalny (1984, 1992-1996); spowiednik alumnów WSD (1984);
sekretarz Wydziału Artystyczno-Budowlanego Kurii Diecezjalnej Płockiej
(1986); członek Diecezjalnej Rady Wydawniczej (1988) i jej
przewodniczący (1992); członek Rady ds. Ekonomicznych Diecezji
Płockiej (1993, 1988-2004); wikariusz biskupi ds. ekonomicznych
(1996); dyrektor Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej i referent
Referatu Budowlanego Kurii Diecezjalnej Płockiej (1997); emeryt
(2004); ojciec duchowny w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie (2005-2008).

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!