Zmiany wśród przełożonych - Aktualności

Zmiany wśród przełożonych

W początkach nowego roku Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński dononał zmian wśród przełożonych seminarium. Fot. Archiwum. 

Z funkcji dyrektora administracyjnego został odwołany ks. dr Tomasz Mędrek i mianowany administratorem Domu Biskupiego przy zachowaniu obowiązków proboszcza parafii Św. Cyryla i Metodego. Nowym dyrektorem administracyjnym seminarium został mianowany ks. mgr Krzysztof Krawiec. Ojciec duchowny ks. dr Wojciech Zimny został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej przy zachowaniu obowiązków ojca duchownego alumnów. Ks. mgr Łukasz Krasula został zwolniony z funkcji prefekta i mianowany ojcem duchownym alumnów. Prosimy o modlitwę w intencji całej naszej wspólnoty seminaryjnej oraz nowych powołań.