Vivarium Theologicum

Vivarium to nazwa nieistniejącego klasztoru założonego przez Kasjodora w Kalabrii. Mieściła się tam szkoła teologiczna na wzór tych tworzonych na wschodzie np. w Aleksandrii. Kasjodor już wcześniej podjął taka próbę w Rzymie, jednak skończyła się ona niepowodzeniem. Vivarium powstało ok. 555 r. W kompleksie klasztornym mieściła się m.in. duża biblioteka, skryptorium, correctorium i dział tłumaczeń. Zajmowano się przede wszystkim teologią, ale mnichom nie obca była także filozofia, literatura starożytna, medycyna czy lingwistyka. Kasjodor założył ten ośrodek nauki w szczególnie trudnych czasach dla Europy, zrujnowanej wędrówką ludów i popadającej w coraz głębszy chaos. Vivarium stało się ośrodkiem nauki i życia duchowego doskonale harmonizując te dwie płaszczyzny życia mnichów.

Prezentujemy w tym miejscu owoce pracy naukowej alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jest to rodzaj naszego seminaryjnego vivarium. Studium teologii jest częścią formacji seminaryjnej ale powinno być również drogą do poznania Boga. „Staraj się rozumieć wierząc” pisał św. Augustyn.