„Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12, 2).

Obłóczyny

2018.10.27

Rocznica poświęcenia Kościoła Seminaryjnego

2018.10.23

23 października przypada rocznica poświęcenia Kościoła Seminaryjnego. Fot. Archiwum.

Inauguracja roku formacyjnego

2018.10.22