„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1).

Seminaryjna Wigilia

2020.12.21

Instalacja ikony Św. Michała Archanioła

2020.12.19

19 grudnia 2020 r. podczas uroczystej Mszy św. została poświęcona i zainstalowana w Kościele Seminaryjnym ikona Św. Michała Archanioła. Fot. A. Kustra. 

Ku czci Niepokalanie Poczętej

2020.12.08

Kandydatura

2020.11.29

29 listopada 2020 r.  dla czterech alumnów został otwarty czas kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Mszy św. w Kościele Seminaryjnym przewodniczył ks. bp H. Wejman. Fot. A. Kustra.

Obłóczyny

2020.11.28