„Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?” Syr 28, 3.

Alumni na Jasnej Górze

2017.09.24

Pierwszy rok rozpoczął formację

2017.09.20

18 września rozpoczął formację pierwszy rok, propedeutyczny w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Fot. Archiwum.

Święcenia kapłańskie i odpust ku czci św. Jakuba

2017.07.25