„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” Rz 8, 28.

Święcenia kapłańskie i odpust ku czci św. Jakuba

2017.07.25

Chrystus czeka na Twoją odpowiedź!

2017.07.12

Czas wakacji to często czas decydowania przez młodych ludzi o przyszłości, także o wyborze drogi kapłańskiej, wyłącznej służby Chrystusowi w Jego Kościele. Jeżeli Chrystus Cię woła, nie lękaj się!

Podsumowanie roku formacji

2017.06.29