„Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.” 1Kor 15, 25n.

Współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie

2017.11.20

Obłóczyny

2017.10.28

Sześciu alumnów Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło strój duchowny. Fot. M. Kuligowski.

Prymicje

2017.10.13