„Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył Go winami nas wszystkich” (Iz 53, 6).

Liturgia Godzin w Wielki Piątek

2019.04.19

W Wielki Piątek rano alumni uczestniczyli w Liturgii Godzin w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba. Fot. Ł. Knapkiewicz.

Wielki Czwartek

2019.04.18

Alumni modlili się w Ravensbrück

2019.04.14

Alumni szczecińskiego seminarium uczestniczyli we Mszy św. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnegio dla kobiet w Ravensbrück. Fot. K. Sidor.