„Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz” 1P 1, 8n. 

Wspólna modlitwa z kard. Raymondem L. Burke

2018.06.11

Kard. Raymond L. Burke odprawił Mszę św. w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Fot. M. Kuligowski

Posługa akolitatu

2018.06.03

Dzień Patrona Księdza Arcybiskupa Metropolity

2018.05.16

16 maja obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, patrona ks. abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Fot. M. Kuligowski.