„Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J 5, 4).

Liturgia Wigilii Paschalnej

2021.04.04

Ciemna Jutrznia w Wielką Sobotę

2021.04.03

W Wielką Sobotę rano alumni wzięli udział w Liturgii Godzin w Bazylice Archikatedralnej. Fot. W. Kłosowski.

Liturgia Męki Pańskiej

2021.04.02

Ciemna Jutrznia w Wielki Piątek

2021.04.02

W Wielki Piątek alumni uczestniczyli w porannej Liturgii Godzin w Bazylice Archkatedralnej. Fot. W. Kłosowski.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

2021.04.01