Kandydat do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego powinien przedstawić następujące dokumenty:

- Podanie o przyjęcie skierowane do Księdza Arcybiskupa Metropolity;

- Życiorys;

- Kopię świadectwa dojrzałości;

- Opinię od księdza proboszcza, katechety a także (o ile to możliwe) od innych kapłanów;

- Świadectwo chrztu i bierzmowania;

- Świadectwo ślubu rodziców;

- Akt urodzenia z USC;

- Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

- Kartę zdrowia;

- 2 zdjęcia małego formatu.