.

Kandydat do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego powinien przedstawić następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie skierowane do Księdza Arcybiskupa Metropolity

- życiorys

- kopię świadectwa dojrzałości

- opinię od księdza proboszcza, katechety a także (o ile to możliwe) od innych kapłanów

- świadectwo Chrztu i Bierzmowania

- świadectwo ślubu rodziców

- akt urodzenia z USC

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

- kartę zdrowia

- 2 zdjęcia małego formatu