Rektor

ks. dr Krzysztof Łuszczek

Prefekt

ks. dr Lucjan Chronchol

Ojciec duchowny

ks. dr Wojciech Zimny

ks. mgr Łukasz Krasula

Dyrektor Administracyjny

ks. mgr Krzysztof Krawiec