Posługi lektoratu i akolitatu - Aktualności .

Posługi lektoratu i akolitatu

 

 

 

 

(fot. J. Józefowicz)

W niedzielę 29 stycznia bieżącego roku ksiądz biskup Henryk Wejman udzielił pięciu alumnom szczecińskiego seminarium posługi lektoratu, a dwaj kolejni przyjęli posługę akolitatu. Lektorzy będą odczytywać teksty Pisma świętego podczas liturgii oraz dbać o przygotowanie wiernych do owocnego przeżywania Mszy świętej. Przede wszystkim mają jednak rozmiłować się w Biblii i stawać się jej autentycznymi świadkami. Lektorzy są sługami stołu Słowa Bożego, natomiast akolici to słudzy ołtarza - stołu Ofiary Chrystusa. Przyjęcie posług jest dla kleryków istotnym momentem w podążaniu ku święceniom kapłańskim. Same posługi dawniej należały do święceń niższych (ordines minores). Papież Paweł VI, patron ulicy, przy której mieści się seminarium, nadał im inny charakter i uznał za rodzaj służby dla wspólnoty (ministerium). W świadomości Kościoła pozostało jasne przekonanie, że posługi przygotowują alumnów do dwóch najistotniejszych zadań, jakie stają przed księżmi, to znaczy do głoszenia Ewangelii i celebracji liturgicznej. Nowym lektorom i akolitom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i niegasnącego zapału w życiu duchowym i przygotowaniu do kapłaństwa!

Przeczytaj artykuł "Posługi lektoratu i akolitatu"
Zobacz inne galerie